Vårt system

Besöksräkning utomhus

Om någon hävdar att besöksräkning i utomhusmiljö är enkelt, så ska du bli misstänksam! I mer än 10 år har vi räknat besökare i krävande utomhusmiljöer och kan intyga att det är mer komplicerat än man tror. Men vi tar gärna an utmaningen!

Varje minut, 24 timmar om dygnet, år efter år ska besöksräknarna fungera med nära 100% hit-rate.
Är detta möjligt? Ja, det vet både vi och våra nöjda kunder! Vi bidrar med erfarenhet, kompetens och den senaste tekniken för att underlätta besöksräkning i utmanande utomhusmiljöer. 

Folkmassa går över en gata
Människor på Drottninggatan i Stockholm
Personer promenerar i Mariehamn

Skiftande miljöer

Rätt teknik för rätt miljö

Skiftande miljöer kräver olika tekniker. Därför använder vi teknik från våra tyska, brittiska och amerikanska leverantörer som har utvecklat besöksräknare baserade på laser, IR-värme och videoteknik.

Installation

En trottoar i Mariehamn

Här installerar vi en besöksräknare från vår brittiska leverantör på en trottoar i Mariehamn. Vi väljer bort teknik som har en räckvidd på 30 meter, eller teknik som kräver artificiell belysning under nattetid. Denna IR-värmesensor detekterar kroppsvärmen från de förbipasserande. Tekniken är väl beprövad över hela världen, är robust och pålitlig, och klarar alla väderförhållanden i Sverige.

Installation vid en trottoar i Mariehamn
Köpmangatan i Örebro uppifrån
Installation på ett tag i Örebro

INSTALLATION

Köpmangatan i Örebro

När butikerna öppnar på Köpmangatan i Örebro passerar tusentals människor på en 20-meters bred gata. Här installerar vi en Laser Scanner från vår tyska leverantör. En Laser Scanner har en roterande spegel som skapar ett osynligt fält av laserljus som detekterar förbipasserande i båda riktningar. Laser används inom mängder av områden för mätning, räkning, lägesbestämning m.m.

INSTALLATION

Nygatan 15 i Gävle

Gatubilden, från vänster: utskjutande tak, trafikerad väg, cykelbana, servering, gångbana, café och ytterligare ett utskjutande tak. Här finns många utmaningar. Dessutom varierar gatubilden under året. 

Det självklara valet av besöksräknare blev 4 stycken videosensorer från vår amerikanska leverantör. Via internet justerar vi räkningslinjerna när förutsättningarna på räkningsområdet förändras. Videotekniken är väl beprövad och med sin flexibilitet är den överlägsen i situationer som på Nygatan 15 i Gävle.

Nygatan i Gävle
Skärmar som visar exempel på programet med linjediagram och cirkeldiagram

Kontakt

Vill du veta mer
om systemet?

Efter 20 år i branschen och 6000 installationer i 60 länder har vi nått en viktig insikt. Ni är experter på er verksamhet, vi är experter på besöksräkning, omsättningsrapportering och visualisering. 

Men en knapptryckning underlättar vi hantering av verksamheten idag, så att ni kan fokusera på verksamhetens framtid. Låt oss berätta mer genom att trycka på knappen nedan.

Lyhörd partner för ledande företag